احمد 2 ماه قبل

توی سایت کدوم صفحات باید نوایندکس بشن؟
مثلا صفحات دسته بندی باید نوایندکس بشن؟
برچسب ها؟
صفحه فروشگاه؟
و ….؟
چه صفحاتی دقیقا نواینکدس کنیم؟

1 پاسخ
آکادمی فرین عضو سایت 1 ماه قبل

سلام امیدوارم عالی باشی
هر صفحه ای که نمیخوای گوگل ببیندش
برای سئوت مفید نیست
 
دسته بندی؟ توی چه سایتی؟ چه دسته بندی؟
من نمیتونم اینجوری جواب سوالت رو بدم
هیچکسی که دو تا دونه تجربه عملی داشته باشه این سوال رو کلی جواب نمیده
 
پروژه به پروژه، بر اساس نیاز کاربر، بر اساس کلمات کلیدی، صفحاتی که نیاز نداریم بهشون و هیچ گوشه ای از فرایند سئو ما نیستن رو نوایندکس میکنیم
جواب درستش همینه