علیزاده 2 هفته قبل

سلام
تمامی موارد موجود تو این بخش فید هستن که باعث شده برن تو قسمت اکسکلود
 

حالا با این آموزش
https://mandegarweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-rss-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
 
فید رو غیر فعال کنم ، میرن تو قسمت valid
 

1 پاسخ
آکادمی فرین عضو سایت 2 هفته قبل

نه دیگه حذف میشن
کلا میرن
ولید یعنی اینکه وجود داره و اوکیه
وقتی شما غیر فعال کنی کلا دیگه نیست
هیچی نیست نه ولیده نه اکسکلود