سینا 3 هفته قبل

سلام.مقلات انگلیسی که مستقیم توسط گوگل ترانسلیت ترجمه شود از نظر گوگل محتوای یونیک است؟ یا نه گوگل تشخیص میدهد این همان محتواست و کپی است؟

1 پاسخ
آکادمی فرین عضو سایت 3 هفته قبل

سلام فکر نمیکنم یونیک محسوب بشه
بشه هم اینقدر داغون هست که به هیچ دردی نمیخوره